همکاران بیدک


نمایه:
شرکت عضو گروه بیدک: پامیکو
توضیحات:

(شرکت ساختمانی و نصب صنایع و معادن پارس)


انجام عملیات اجرایی و نصب پروژه های کلان صنعتی :

  • اجرای عملیات ساختمانی و نصب اسکلت فلزی
  • نصب تجهیزات مکانیکی ، برقی ، ابزار دقیق و کنترل
  • کلیه عملیات اجرایی مربوط به سیستم های Utility
  • آزمایش و راه اندازی تجهیزات


آدرس : تهران، خیابان ولیعصر، خیابان وحید دستجردی، پلاک366

تلفن : 884005000 و 8867600-5

نمابر : 88676009

   

www.pamicco.com
info@pamicco.com