همکاران بیدک


نمایه:
شرکت عضو گروه بیدک: آیمکو
توضیحات:

(شرکت بین المللی مهندسی مشاور مواد معدنی)

ارائه خدمات طراحی و مهندسی، مدل سازی کامپیوتری در زمینه معادن و صنایع معدنی:

  • جمع آوری و پردازش داده های اکتشافی معادن از طریق مدل های کامپیوتری
  • ارزیابی ذخایر معدنی به طریق شبیه سازی کامپیوتری
  • ایجاد بانک اطلاعاتی برای معادن و کارخانه های فرآوری
  • توسعه سیستم تخصصی پشتیبانی برای انتخاب صحیح تجهیزات
  • ارزیابی گزارشات امکان سنجی و تفصیلی طرح های معدنی

آدرس : تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به میدان قدس، خیابان ماهروزاده، پلاک5/1

کدپستی:  1934615173

تلفن : 884005000

نمابر : 88676009