پروژه


عنوان پروژه کارفرما موضوع قرارداد
احیاء مستقیم فولاد خراسان (مدول A,B) ایریتک ---
احیاء مستقیم قائنات ایریتک ---
احیاء مستقیم فولاد ارفع ایریتک ---
احیاء مستقیم غدیر ایرانیان ایریتک ---
احیاء مستقیم شهید خرازی(مدول A,B) ایریتک ---
احیاء صبا فولاد خلیج فارس ایریتک ---
احیاء مستقیم مدول F فولاد مبارکه ایریتک ---
احیاء مستقیم مکران چابهار ایریتک ---
فولاد مبارکه ایریتک ---
فولاد هرمزگان ایریتک ---
فولاد خراسان ایریتک ---
فولاد قائنات ایریتک ---
خیام فولاد نیشابور خیام فولاد نیشابور ---
فولاد اکسین خوزستان فولاد اکسین ---
ورق گالوانیزه چهار محال و بختیاری ایریتک ---
نورد سرد گالوانیزه فجر سپاهان ایریتک ---
پروژه الکترودگرافیتی ایریتک ---
ذغال سنگ طبس ایریتک ---
مس سونگون ایریتک ---
طرح توسعه چادر ملو ایریتک ---
کنسانتره سنگ آهن سنگان ایریتک ---
کارخانه تغلیظ مس دره آلو کانی مس ---