همکاران بیدک


نمایه:
شرکت عضو گروه بیدک: ایراسکو
توضیحات:
تامین منابع مالی، ماشین­آلات صنعتی و قطعات یدکی پروژه
  • خرید و انتقال دانش فنی از شرکتهای دارای لیسانس
  • تامین تسهیلات مالی از منابع خارجی
  • تهیه و تدارک تجهیزات خارجی
  • آموزش پرسنل کارفرما توسط متخصصین خارجی
  • بازرسی فنی حین ساخت تجهیزات
  • تامین قطعات یدکی کارخانجات صنعتی

وب سایت: www.irasco.it

تلفن: 39010.6099411+

فکس: 39010.415115+

پست الکترونیکی: irasco@irasco.it